Kumbira foni zvakare
  • Kana kuregererwa mazuva 60 asati asvika: 25% yehuwandu hwekugara ichabhadharwa semhosva yekuchengetedza.
  • Kana kukwaniswa mukati mezuva re30-60 yezuva rokusvika: 40% yehuwandu hwekugara ichabhadharwa semhosva yekuchengetedza.
  • Kana kukwaniswa mukati mezuva re21-30 yezuva rokusvika: 50% yehuwandu hwekugara ichabhadharwa semhosva yekuchengetedza.
  • Kana kukwaniswa mukati mezuva re07-21 yezuva rokusvika: 75% yehuwandu hwekugara ichabhadharwa semhosva yekuchengetedza.
  • Kana kukwaniswa mukati mezuva re07 kubva musi wokusvika: 100% yehuwandu hwehutambi hwekugara huchakwaniswa sekubhadharwa kwekuchengetedza.
  • Mukana weNo-Show kana Check-out zuva risati rasvika: 100% yehuwandu hwekugara ichabhadharwa sekuchengetedzwa kwekuchengetedza.